Tư vấn hỗ trợ

0889 662233

Thông tin công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HƯƠNG GIANG

Trụ sở chính : Số 45-47, đường Trần phú, Phường Lê Mao, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Số điện thoại : 1900636084

Email : info@huonggiang.vn

Mã số doanh nghiệp : 2900609278 Do sở kế hoạch và đầu tư Tỉnh Nghệ An cấp lần đầu ngày 12/11/2004. Đăng ký thay dổi lần thứ 9, ngày 27/06/2016

Danh mục
Danh sách so sánh

Giỏ hàng